Contact

Tuomo Heikkinen
executive manager
Oulu Writers Association (Oulun kirjailijaseura ry)
+358 50 347 4470
tuomo.heikkinen@kirjallisuudentalo.fiSponsors